Hlavní Nahlásit Zneužití DesktopLinuxAtHome Real Life Saint Nick Contest

DesktopLinuxAtHome Real Life Saint Nick Contest

Povězte nám něco o Dobré Ol 'Saint Nick pro šanci na výhru!
Real Life Saint Nick Contest

POZNÁMKA: TENTO GIVEAWAY JE NYNÍ ZAVŘEN. Zůstaňte naladěni na naši GENIUSOVÝ BLOG pro více soutěží a akcí!

Tady na DesktopLinuxAtHome jsme známí svými geniálními nápady, díky nimž je váš život o něco jednodušší. I v tomto prázdninovém období se dostáváme do duchu tím, že vám nabízíme šanci vyhrát dárkovou kartu Visa pro sebe a jednu pro někoho zvláštního. Znáš skutečný život Saint Nick? Povězte nám o osobě ve vašem životě, která byla velkorysá k těm v nouzi, a budete zařazeni do soutěže, abyste vyhráli dárkovou kartu pro sebe a jednu pro svého dobrého Ol 'Saint Nick. Na DesktopLinuxAtHome… svítíme na ty, kteří se starají o ostatní!

CENY:

1. místo: Dárková karta Visa ve výši 300 $ pro váš skutečný svatý Nick a 50 $ pro vás!
2. místo: Dárková karta Visa ve výši 150 $ pro váš skutečný svatý Nick a 50 $ pro vás!
3. místo: Dárková karta Visa v hodnotě 50 $ pro váš skutečný život v St. Nicku a 50 $ pro vás!

měli byste raději hluboké otázky

PLUS, prvních 20 příspěvků obdrží dárkovou kartu Starbucks v hodnotě 5 $!

Jak vstoupit:

  1. Přečtěte si celá pravidla soutěže níže.
  2. Pošlete 100 slov nebo méně popis svého skutečného života St. Nick v sekce komentářů ve spodní části této stránky do 23:59 EST 31. prosince 2013.
  3. Stejně jako my na naší. Vítězové zveřejníme na naší facebookové stránce do dvou týdnů od ukončení soutěže.

Přečíst záznamy


OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A DOHODA

  1. K VSTUPU NEBO VYHRÁNÍ NENÍ POTŘEBNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP NEBO PLATBA. Přihlaste se https://www.signupgenius.com/about/real-life-st-nick-contest.cfm („Stránka soutěže“) mezi 12:00 ET 22.12.2013 a 23:59:59 EST dne 31.12.2013 (dále jen „období propagace“) a vytvořte záznam podle pokynů na obrazovce.
  2. PODROBNOSTI O VSTUPU: Účastník může během období propagace soutěže odeslat pouze jeden příspěvek. Každý účastník bude vyzván k zadání svého jména, e-mailu a jména a popisu „skutečného života svatého Nicka“ známého účastníkem. Maximální počet znaků povolených pro každý popis je 100 slov. Nezadávejte prosím žádné identifikovatelné informace do skutečného popisu Saint Nick. DesktopLinuxAtHome nemůže nést odpovědnost za jakékoli informace, které účastníci zveřejní na tomto veřejném fóru. DesktopLinuxAtHome si vyhrazuje právo odstranit jakékoli položky, které z jakéhokoli důvodu považuje za nezpůsobilé nebo nevhodné.
  3. ZPŮSOBILOST: Aby se účastník mohl zúčastnit soutěže, musí mu být alespoň osmnáct (18) let nebo více, žít na kontinentu USA a mít platnou e-mailovou adresu pro účast v soutěži. Omezte jeden (1) vstup na oprávněnou osobu. Je-li na oprávněnou osobu podán více než jeden záznam, budou všechny příspěvky předložené tímto účastníkem považovány za neplatné. Všechny příspěvky zaslané osobami mladšími než 18 (18) let budou považovány za neplatné. Pokud je do záznamu vloženo více či méně informací, než kolik bylo požadováno, může být záznam považován za neplatný. Aby bylo možné získat cenu, musí být všechny příspěvky přijaty a zaznamenány během propagačního období. Záznamy musí obsahovat pravdivé a ověřitelné informace.
  4. CENY: Porota vybraná sponzorem soutěže vybere tři soutěžní příspěvky jako vítěze cen do jednoho (1) týdne od konce období propagace. Vítězové cen budou vybráni na základě jasnosti a kreativity popisu jejich skutečného života Saint Nicka a také podle významu, který velkorysost jejich skutečného života má Saint Nick v životě potřebných. Vítěz ceny na prvním místě obdrží jednu (1) dárkovou kartu Visa 50 $ a jeho skutečný život Saint Nick obdrží jednu (1) dárkovou kartu Visa 300 $. Vítěz ceny na druhém místě obdrží jednu (1) dárkovou kartu Visa 50 $ a jeho skutečný život Saint Nick obdrží jednu (1) dárkovou kartu Visa 150 $. Vítěz ceny na třetím místě obdrží jednu (1) dárkovou kartu Visa 50 $ a jeho skutečný život Saint Nick obdrží jednu (1) dárkovou kartu Visa 50 $. Vítězové nesmí ceny nahrazovat, přidělovat ani převádět.
  5. OBECNÉ PODMÍNKY CENY / UPLATNĚNÍ CENY: Vítězové Ceny budou vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky do jednoho (1) týdne od konce propagačního období. Pokud DesktopLinuxAtHome neobdrží odpověď od vítěze ceny do pěti (5) dnů od pokusu o kontaktování, vítěz cenu propadá. Vítězové soutěže obdrží své ceny do čtyř (4) týdnů od ukončení soutěže. Je odpovědností výherců cen poskytnout kontaktní informace o jejich skutečném životě Saint Nick na DesktopLinuxAtHome.com v době oznámení ceny. DesktopLinuxAtHome.com upozorní skutečné vítěze Saint Nick po získání jejich kontaktních údajů po skončení období propagace soutěže. Není povoleno žádné nahrazování, postoupení ani převod žádných cen, s výjimkou výlučného uvážení sponzora, který si vyhrazuje právo nahradit cenu penězi nebo jinou cenou srovnatelné nebo vyšší hodnoty. Přihlášením do této soutěže každý potenciální vítěz souhlasí s použitím svého jména a skutečného popisu a jména Saint Nicka pro reklamní účely sponzorem bez další kompenzace nebo povolení, pokud to zákon povoluje. Přijetím ceny společnost Saint Nick v reálném životě souhlasí s použitím svého jména a popisu účastníka bez další kompenzace nebo povolení, pokud to povoluje zákon. Pokud cena z jakéhokoli důvodu propadne, sponzor si vyhrazuje právo udělit alternativnímu potenciálnímu vítězi ze zbývajících způsobilých příspěvků.
  6. SPONZORSKÁ PRÁVA: Účastníci udělují společnosti DesktopLinuxAtHome (dále jen „sponzor“) neexkluzivní trvalé právo na úpravy, úpravy, přizpůsobení, archivaci, reprodukci, zobrazení, distribuci, licenci ostatním, vytváření odvozených děl a publikování každého záznamu u sponzora diskrétnost bez jakékoli odpovědnosti nebo závazku jakéhokoli druhu. Názory a názory vyjádřené fanoušky na stránce soutěže DesktopLinuxAtHome Real Life Saint Nick nemusí nutně odrážet názory a názory DesktopLinuxAtHome. DesktopLinuxAtHome není v žádném případě odpovědný za slova, podání nebo akce účastníků. DesktopLinuxAtHome si vyhrazuje výhradní právo podle vlastního uvážení zveřejnit, odebrat nebo upravit zveřejněnou odpověď.
  7. SPONZOR: Tuto soutěž sponzoruje výhradně DesktopLinuxAtHome, 7825 Ballantyne Commons Parkway, Suite 350, Charlotte, NC 28277.

Autor: Kate White


Zajímavé Články